สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
วันนี้ :
13 คน
เมื่อวาน :
17 คน
เดือนนี้ :
336 คน
เดือนที่แล้ว :
510 คน
ปีนี้ :
336 คน
ปีที่แล้ว :
4,946 คน
ทั้งหมด :
14,696 คน
Online: 3 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.234.75.144
13 พฤศจิกายน 2557
 
 
กองคลัง
 
สุธาทิพย์ แก้วกอง
นักบริหารงานการคลัง
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
นางสาวอารียา ศิริกิจ
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาววิไลวรรณ ชาพิมล
นักวิชาการพัสดุ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง/ชง)
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปง/ชง)
นางสาวอมรรัตน์ เวชประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอุษณีย์ สุริวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวทิภาพรรณ ใจบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 : www.saopakjan.go.th Tell. / Fax. เว็บไซต์เปิดใช้ : 13/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.