สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
วันนี้ :
13 คน
เมื่อวาน :
17 คน
เดือนนี้ :
336 คน
เดือนที่แล้ว :
510 คน
ปีนี้ :
336 คน
ปีที่แล้ว :
4,946 คน
ทั้งหมด :
14,696 คน
Online: 3 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.234.75.144
13 พฤศจิกายน 2557
 
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายบุญยัง คุ้มเพชร ประธานสภา อบต.ปากจ่น
ประธานสภา อบต.ปากจั่น
นายอำพล คลองเงิน
รองประธานสภา อบต.ปากจั่น
นายวีระศักดิ์ แสงสิริไพบูลย์
เลขานุการสภา อบต.ปากจั่น
นายสิปปกร กรสัจจา
สมาชิกสภา อบต.ปากจั่น ม.1
นายสุภงษ์ ภู่ทอง
สมาชิกสภา อบต.ปากจั่น ม.1
นางมณฑา คชสิงห์
สมาชิกสภา อบต.ปากจั่น ม.2
นายพงษ์พันธ์ ชูรัตน์
สมาชิกสภา อบต.ปากจั่น ม.2
นายศตวรรษ ติรดุลยาพงศ์
สมาชิกสภา อบต.ปากจั่น ม.4
นายสมบูรณ์ ไชยแขวง
สมาชิกสภา อบต.ปากจั่น ม.4
นายสมพัฒน์ พิพรรณ
สมาชิกสภา อบต.ปากจั่น ม.5
นายธีระพงษ์ แก้วสกด
สมาชิกสภา อบต.ปากจั่น ม.6
นายสุทัศน์ คงทอง
สมาชิกสภา อบต.ปากจั่น ม.6
นายยงยุทธ ใจตรง
สมาชิกสภา อบต.ปากจั่น ม.7
นายสุชาติ ภาศภาการ
สมาชิกสภา อบต.ปากจั่น ม.7
นายพัสพงศ์ ยั่งยืน
สมาชิกสภา อบต.ปากจั่น ม.8
นายวัลลภ เยาวเลิศ
สมาชิกสภา อบต.ปากจั่น ม.8
นายมาโนช พิทักษ์
สมาชิกสภา อบต.ปากจั่น ม.9
นายสุชาติ วรสิงห์
สมาชิกสภา อบต.ปากจั่น ม.9
นายบุญเลิศ เกษา
สมาชิกสภา อบต.ปากจั่น ม.10
นายพิรุณ ผิวพรรณ
สมาชิกสภา อบต.ปากจั่น ม.10
นายนิคม นนทรีย์
สมาชิก อบต.ม.11
 
 
 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 : www.saopakjan.go.th Tell. / Fax. เว็บไซต์เปิดใช้ : 13/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.