สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
วันนี้ :
13 คน
เมื่อวาน :
17 คน
เดือนนี้ :
336 คน
เดือนที่แล้ว :
510 คน
ปีนี้ :
336 คน
ปีที่แล้ว :
4,946 คน
ทั้งหมด :
14,696 คน
Online: 3 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.234.75.144
13 พฤศจิกายน 2557
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

คมนาคมมีถนนสายสำคัญดังนี้ 
            -  ถนนเพชรเกษม   หมายเลข 4     1      สาย
            -  ถนนลาดยางหลวงชนบท            7      สาย
            -  ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง   ลาดยางและคอนกรีต

การไฟฟ้า 
            -  มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุมทั้งตำบลแล้ว 

โทรคมนาคม
            - มีที่ทำการไปรษณีย์เอกชน           2     แห่ง
            - โทรศัพท์สาธารณะ                  15    ตู้
            - WiFi สาธารณะ     3    แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  มีดังนี้
            1. แม่น้ำกระบุรี             
            2. คลองเงิน        
            3. คลองหลีก
            4. คลองตะ                  
            5. คลองตุ่น        
            6. คลองน้ำทุ่น     
            7. คลองจั่น
   
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและใช้การได้มีดังนี้
            1.  ฝาย             13      แห่ง ได้แก่ ม.1(1) ,ม.8 (5) ม.7,ม.10 (7)
            2.  บ่อน้ำตื้น     330      แห่ง
            3.  บ่อบาดาล        9      แห่ง    
            4.  สระเก็บน้ำ       4      แห่ง ได้แก่ ม.3 บ.หนองจิก-วังปอ , ม.7 บ.คลองเงิน 3 แห่ง
            5.  อาคารอัดน้ำ     7      แห่ง ได้แก่ ม.7, ม.8 , ม.9  หมู่ละ 2 แห่ง  ม.11  มี 1 แห่ง
            6.  ประปา            5     แห่ง ได้แก่ ม.1, ม.3 ,ม.4 ,ม.5 , ม.11

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
            - มีป่าสงวนแห่งชาติน้ำขาว 
            - ป่าไม้ถาวรตามมติ ครม. ป่าน้ำขาว
            - เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

 

มวลชนจัดตั้ง
            -   ลูกเสือชาวบ้าน    3    รุ่น       จำนวน    300  คน
            -   ไทยอาสาป้องกันชาติ   2     รุ่น          จำนวน    106  คน
            -   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)   3    รุ่น       จำนวน    132  คน
            -   ตำรวจชุมชน (ตชต.)     1    รุ่น       จำนวน      50  คน
            -   อาสาสมัครปกป้องสถาบัน(อสป.)   หมู่1-11     จำนวน    121  คน
            -  ชุดรักษาความสงบเรียบร้อยในหมู่บ้าน (ชรบ.) หมู่1-11      จำนวน    181  คน
            -  ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน         จำนวน    500  คน
            -  อาสาสมัครพิทักษ์ป่า         จำนวน      50  คน
            -  อาสาสมัครพิทักษ์ป่า         จำนวน      50  คน
           

   
   
 
           
 
           
   

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 : www.saopakjan.go.th Tell. / Fax. เว็บไซต์เปิดใช้ : 13/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.