สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
วันนี้ :
13 คน
เมื่อวาน :
17 คน
เดือนนี้ :
336 คน
เดือนที่แล้ว :
510 คน
ปีนี้ :
336 คน
ปีที่แล้ว :
4,946 คน
ทั้งหมด :
14,696 คน
Online: 3 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.234.75.144
13 พฤศจิกายน 2557
 
ลักษณะทางสังคม
 

ด้านการศึกษา ในเขตเทศบาล/ อบต. มีสถานศึกษา
        ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
            - ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด วัดสุวรรณคีรี  (กรมการศาสนา)  ตั้งอยู่หมู่ที่  4
            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณคีรี  (กรมการพัฒนาชุมชน)  ตั้งอยู่หมู่ที่  4
            - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหาดตุ่น  (กรมการพัฒนาชุมชน)   ตั้งอยู่หมู่ที่  8
        โรงเรียนระดับประถมศึกษา   จำนวน 5 แห่ง  ได้แก่
            - โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี    ตั้งอยู่หมู่ที่  4
            - โรงเรียนบ้านหนองจิก  ตั้งอยู่หมู่ที่  3
            - โรงเรียนบ้านหาดจิก   ตั้งอยู่หมู่ที่  5
            - โรงเรียนบ้านคลองเงิน   ตั้งอยู่หมู่ที่  7
            - โรงเรียนบ้านปลายคลองวัน  ตั้งอยู่หมู่ที่  9
        โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา     จำนวน   1  แห่ง    ได้แก่   โรงเรียนปากจั่นวิทยา   ตั้งอยู่หมู่ที่  2

 

 

ด้านสาธารณสุข
        โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล       จำนวน     3    แห่ง     ได้แก่
            - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากจั่น  ตั้งอยู่หมู่ที่  3
            - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดจิก  ตั้งอยู่หมู่ที่  5
            - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเงิน  ตั้งอยู่หมู่ที่  7
        กลุ่มสมาชิก อสม.     จำนวน  3  แห่ง
            - กลุ่มสมาชิก อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากจั่น   จำนวน  83  คน
            - กลุ่มสมาชิก อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดจิก   จำนวน  48  คน
            - กลุ่มสมาชิก อสม. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเงิน   จำนวน  41  คน


  ด้านศาสนา
        
วัด /สำนักสงฆ์       จำนวน   2   แห่ง
            - วัดสุวรรณคีรี   ตั้งอยู่หมู่ที่  4
            - สำนักสงฆ์บ้านหาดจิก    ตั้งอยู่หมู่ที่  5
        มัสยิด        จำนวน  - แห่ง
 

           

   
 

           

   
 

           

   
   

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 : www.saopakjan.go.th Tell. / Fax. เว็บไซต์เปิดใช้ : 13/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.