สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
วันนี้ :
11 คน
เมื่อวาน :
17 คน
เดือนนี้ :
336 คน
เดือนที่แล้ว :
510 คน
ปีนี้ :
336 คน
ปีที่แล้ว :
4,946 คน
ทั้งหมด :
14,696 คน
Online: 1 user(s)
IP Address ของคุณคือ 54.234.75.144
13 พฤศจิกายน 2557
 
 
ลักษณะที่ตั้ง
 
    ตั้งอยู่เลขที่  76 หมู่ที่ 4  ตำบลปากจั่น   อำเภอกระบุรี   จังหวัดระนอง
ห่างจากที่ว่าการอำเภอ เป็นระยะทาง  13  กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด เป็นระยะทาง  72  กิโลเมตร
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
      
 
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ

เทศบาลตำบล จ.ป.ร. และจังหวัดชุมพร
องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ  และจังหวัดชุมพร
เทศบาลตำบล จ.ป.ร.
ประเทศพม่ามีแม่น้ำกระบุรีกั้นระหว่างแดน

 
 
พื้นที่ จำนวน  84,062.50    ไร่    หรือ   จำนวน 134.50  ตารางกิโลเมตร
 
การปกครอง
 

 

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านหนองผักบุ้ง

308

283

591

225

นายสุริยา  วงนาญาติ

2

บ้านนาน้อย

130

141

271

104

นายสุชาติ  ศรีสวัสดิ์

3

บ้านหนองจิก

333

303

636

291

นายลือศักดิ์ เตาตระกูลไพศาล

4

บ้านปากจั่น

144

135

279

127

นายพัฒนศักดิ์  ตุ้มทอง

5

บ้านหาดจิก

457

463

920

371

นายเวียง  ข้ามเขต

6

บ้านเกาะกลาง

94

92

186

67

นายอนิรุทธ์  เนตรประไพ

7

บ้านคลองเงิน

433

411

844

419

นายอนันต์  จิตนิยม

8

บ้านหาดตุ่น

546

444

990

732

นายมานะ  เต็มภาชนะ (กำนัน)

9

บ้านปลายคลองวัน

422

395

817

374

นายสุริยา  ประจันบาล

10

บ้านหลุมพอล่าง

339

324

663

247

นายบุญส่ง  ธนบัตร

11

บ้านคลองหลีก

322

302

624

223

นายประสิทธิ์  วิเชียรรัตน์

รวม

3,528

3,293

6,821

3,180

 

   
 
              
 
 
   

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 85110 : www.saopakjan.go.th Tell. / Fax. เว็บไซต์เปิดใช้ : 13/11/2014
Powered By :: PAS World Communitcation.,ltd. AND nakhonkorat.com.