อัลบั้มภาพ ออกพื้นที่สำรวจแผนที่ตามโครงการประจำปี2561
* อัลบั้ม *
ออกพื้นที่สำรวจแผนที่ตามโครงการประจำปี2561
ออกพื้นที่สำรวจแผนที่ตามโครงการประจำปี2561
(จำนวน 30 รูป ชมแล้ว 127 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
โครงการ
โครงการ"ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 2561
(จำนวน 19 รูป ชมแล้ว 120 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 14 กันยายน 2561
โรงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยวชนในโรงเรียน
โรงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยวชนในโรงเรียน
(จำนวน 60 รูป ชมแล้ว 601 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก วัดสุวรรณคีรี
อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก วัดสุวรรณคีรี
(จำนวน 12 รูป ชมแล้ว 112 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ
โครงการ "ปากจั่นชุมชนสะอาด ลดปริมาณขยะ คัดแยกขยะก่อนทิ้ง"
(จำนวน 35 รูป ชมแล้ว 195 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 29 มกราคม 2561

คณะอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ส
คณะอนุกรรมการการสนับสนุนการจัดการบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ส
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 73 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2561
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากจั่น
โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากจั่น
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 86 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 25 มกราคม 2561
ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก อบต.เสาธง จ.นครศรีธรรมราช
ต้อนรับการศึกษาดูงานจาก อบต.เสาธง จ.นครศรีธรรมราช
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 95 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มกราคม 2561
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
(จำนวน 16 รูป ชมแล้ว 108 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 มกราคม 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 84 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 08 มกราคม 2561

ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ
ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 94 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 04 มกราคม 2561
โครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวอเมริกัน
โครงการเยาวชนเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวอเมริกัน
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 91 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 00 มกราคม 0000
ร่วมให้การต้อนรับ ท่านกษิต ภิรมย์ อดีต รมว.กระทรวงการต่างประ
ร่วมให้การต้อนรับ ท่านกษิต ภิรมย์ อดีต รมว.กระทรวงการต่างประ
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 111 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 พฤศจิกายน 2560
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 109 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2560
กิจกรรมการแสดงตนในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพ
กิจกรรมการแสดงตนในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพ
(จำนวน 22 รูป ชมแล้ว 92 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 กันยายน 2560

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรื่องวันแม่ 60
กิจกรรมปลูกดอกดาวเรื่องวันแม่ 60
(จำนวน 23 รูป ชมแล้ว 136 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2560
โครงการธรรมะสุขใจ ห่างไกล ยาเสพติด
โครงการธรรมะสุขใจ ห่างไกล ยาเสพติด
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 190 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2560
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรี
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์แก่เยาวชนในโรงเรี
(จำนวน 20 รูป ชมแล้ว 97 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 12 มิถุนายน 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมาศ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมาศ
(จำนวน 14 รูป ชมแล้ว 146 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 09 มิถุนายน 2560
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ
โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ป้องกัน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ
(จำนวน 37 รูป ชมแล้ว 252 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
[ 1 ][ 2 ]  >  >>